Select Page

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่ 24 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน รองนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสูงเนิน

วันที่ 24 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน รองนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสูงเนิน

วันที่ 24 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน รองนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี 2566 ณ...

วันที่ 23 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 มกราคม 2566เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินมอบหมายให้ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน...

เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ ที่...

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน)...

เทศบาลตำบลสูงเนิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาศวันสำคัญของชาติไทย

วันที่ 28 ธันวาคม 2565เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน...

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 และโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

วันที่ 21 ธันวาคม 2565เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบหมายให้ นายสิทธินันท์ ภูลายศรี รองประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน...

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย 100%...

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 และโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน ได้ลงพื้นที่ไปมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่...

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาล​ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล​ ผู้อำนวยการกองคลัง ​และ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบหมายให้สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสูงเนินดำเนินการเพิ่มชื่อ นางรัตน์ ศรีโคตร เข้าทะเบียนบ้านและมีบัตรประชาชนครั้งแรก ของหมู่ที่ 8 ตำบลสูงเนิน

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบหมายให้สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสูงเนินดำเนินการเพิ่มชื่อ นางรัตน์ ศรีโคตร เข้าทะเบียนบ้านและมีบัตรประชาชนครั้งแรก ของหมู่ที่ 8 ตำบลสูงเนิน...

เทศบาลตำบลสูงเนิน