เลือกหน้า

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน ครั้ง 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเงินและแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน

ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในชุมชนตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับผู้ที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน

นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดใหญ่สูงเนิน

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ณ...

เข้ารับรางวัล “Digital Infinity: Smart Living ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว-นวัตกรรมดิจิทัลผู้สูงอายุ

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เข้ารับรางวัล “Digital Infinity: Smart Living ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว-นวัตกรรมดิจิทัลผู้สูงอายุ โดยมีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม...

จัดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสูงเนิน

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน จัดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยมี นายอนุชา สร้อยเป้า และนางปัทมา พลตื้อ วิทยากรจากโรงพยาบาลสูงเนิน ร่วมถ่ายทอดความรู้...

ร่วมกิจกรรม แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ( WALK RUN BIKE FIGHTING STROKE 9)

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล  สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ร่วมกิจกรรม แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ( WALK RUN BIKE FIGHTING STROKE 9) ณ...

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลตำบลสูงเนิน

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓...

เทศบาลตำบลสูงเนิน