Select Page

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดทำป้ายและเวที ในวันพ่อแห่งชาติ

เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดทำป้ายและเวที ในวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 กองช่างเทศบาลตำบลสูงเนิน จัดทำป้ายและเวที...

เทศบาลตำบลสูงเนิน ติดป้ายพระบรมฉายาลักษณ์และตั้งโต๊ะเครื่องทองน้อย

เทศบาลตำบลสูงเนิน ติดป้ายพระบรมฉายาลักษณ์และตั้งโต๊ะเครื่องทองน้อย

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 กองช่าง เทศบาลตำบลสูงเนิน...

เทศบาลตำบลสูงเนิน ล้างถนนบริเวณหน้าน้ำพุ

เทศบาลตำบลสูงเนิน ล้างถนนบริเวณหน้าน้ำพุ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสูงเนิน...

เทศบาลตำบลสูงเนิน ติดป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ วันพ่อแห่งชาติ

เทศบาลตำบลสูงเนิน ติดป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 กองช่าง เทศบาลตำบลสูงเนิน ติดป้ายพระบรมฉายาลักษณ์...

เทศบาลตำบลสูงเนิน ตัดหญ้าบริเวณป่าช้าจีนสายยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลสูงเนิน ตัดหญ้าบริเวณป่าช้าจีนสายยุทธศาสตร์

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสูงเนิน...

เทศบาลตำบลสูงเนิน รดน้ำต้นไม้รอบสำนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลสูงเนิน รดน้ำต้นไม้รอบสำนักงานเทศบาล

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสูงเนิน...

เทศบาลตำบลสูงเนิน