เลือกหน้า

ติดต่อเรา

ติดต่อเทศบาล

สํานักงานเทศบาลตําบลสูงเนิน

ที่อยู่

111 หมู่ 1 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ. นครราชสีมา 30170

เบอร์โทรศัพท์

0-4441-9795, 0-4441-9397, 0-4441-9930

0-4441-9006 (แฟกซ์)

Email

sungnoen.general@gmail.com (แจ้งเรื่องทั่วไป)

sungnoen.sdm111@gmail.com (แจ้งเรื่องทุจริต)

Web site : www.sungnoen.go.th

เทศบาลตำบลสูงเนิน