Select Page

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประกวดราคา

สอบราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศยกเลิก

ราคากลาง

(ร่าง)ขอบเขตของงาน

ชี้แจงข้อสอบถาม

เทศบาลตำบลสูงเนิน