Select Page

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประกวดราคา

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561

สอบราคา

ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561

ประกาศยกเลิก

ปีงบประมาณ 2564

ราคากลาง

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561

(ร่าง)ขอบเขตของงาน

ปีงบประมาณ 2564

แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2564

ชี้แจงข้อสอบถาม

ปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลสูงเนิน