เลือกหน้า

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประกวดราคา

สอบราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศยกเลิก

ราคากลาง

(ร่าง)ขอบเขตของงาน

แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง

ชี้แจงข้อสอบถาม

เทศบาลตำบลสูงเนิน