เลือกหน้า

วันที่ 24 ตุลาคม 2566

เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล  สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ร่วมกิจกรรม แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ( WALK RUN BIKE FIGHTING STROKE 9) ณ โรงเรียนสูงเนิน

เทศบาลตำบลสูงเนิน