เลือกหน้า
วันที่ 28 ตุลาคม 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เข้ารับรางวัล “Digital Infinity: Smart Living ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว-นวัตกรรมดิจิทัลผู้สูงอายุ
โดยมีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม DIGITAL INFINITY Smart Living ด้านเศรษฐกิจอัฉริยะ ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว และด้านนวัตกรรมดิจิทัลผู้สูงอายุ
พร้อมด้วยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน ที่มาร่วมงาน ณ โรงแรมเซนทารา นครราชสีมา
เทศบาลตำบลสูงเนิน