เลือกหน้า

วันที่ 13 ตุลาคม 2566

นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมคณะและเจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาภบพิตร “วันนวมินทรมหาราช”

เทศบาลตำบลสูงเนิน