เลือกหน้า

ถิ่นเดิมโคราช  พระพุทธไสยาสน์ศิลา ธรรมจักรล้ำค่า ปราสาทหินโบราณ

ส้มโอหวานรสดี  ประเพณีกินเข่าค่ำ แดนธรรมวะภูแก้ว

“มุ่งมั่นพัฒนา เปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ ก้าวล้ำนำสมัย ใส่ใจประชาชน

นายณัฐกาล สุวรรณ

นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

“ประสานความร่วมใจรับนโยบายสู่การปฏิบัติ พัฒนาความเจริญสู่ท้องถิ่น แบบบูรณาการ

ว่าที่ร้อยโทภูมินันท์ พรชีวโชติ

ปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน

อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ

23 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมคณะผู้บริหาร , ประธานสภาเทศบาล , รองประธานสภาเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และพนักงานเจ้าหน้าที่...

วันที่ 24 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน รองนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสูงเนิน

วันที่ 24 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน รองนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี 2566 ณ...

วันที่ 23 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 มกราคม 2566เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินมอบหมายให้ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน...

เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ ที่...

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน)...

เทศบาลตำบลสูงเนิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาศวันสำคัญของชาติไทย

วันที่ 28 ธันวาคม 2565เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน...

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 และโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

วันที่ 21 ธันวาคม 2565เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบหมายให้ นายสิทธินันท์ ภูลายศรี รองประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน...

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย 100%...

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 และโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน ได้ลงพื้นที่ไปมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่...

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาล​ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล​ ผู้อำนวยการกองคลัง ​และ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...

ภาพข่าวกิจกรรม

23 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมคณะผู้บริหาร , ประธานสภาเทศบาล , รองประธานสภาเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และพนักงานเจ้าหน้าที่...

วันที่ 24 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน รองนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสูงเนิน

วันที่ 24 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน รองนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี 2566 ณ...

วันที่ 23 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 มกราคม 2566เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินมอบหมายให้ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน...

เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ ที่...

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน)

วันที่ 31 ธันวาคม 2565เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน)...

เทศบาลตำบลสูงเนิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาศวันสำคัญของชาติไทย

วันที่ 28 ธันวาคม 2565เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน...

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 และโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

วันที่ 21 ธันวาคม 2565เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบหมายให้ นายสิทธินันท์ ภูลายศรี รองประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน...

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย 100%...

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 และโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน ได้ลงพื้นที่ไปมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่...

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาล​ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล​ ผู้อำนวยการกองคลัง ​และ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...
กำลังดู 15 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 5,809)
กำลังดู 15 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 5,809)

ที่อยู่: 111 หมู่ 1 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

E-mail : sungnoen.general@gmail.com (แจ้งเรื่องทั่วไป)

E-mail : sungnoen.sdm111@gmail.com (แจ้งเรื่องทุจริต)

โทรศัพท์ 0-4441-9795, 0-4441-9397, 0-4441-9930

โทรสาร 0-4441-9006

019654
Total Users : 19654
Who's Online : 0
เทศบาลตำบลสูงเนิน