Select Page

ถิ่นเดิมโคราช  พระพุทธไสยาสน์ศิลา ธรรมจักรล้ำค่า ปราสาทหินโบราณ

ส้มโอหวานรสดี  ประเพณีกินเข่าค่ำ แดนธรรมวะภูแก้ว

“มุ่งมั่นพัฒนา เปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ ก้าวล้ำนำสมัย ใส่ใจประชาชน

นายณัฐกาล สุวรรณ

นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

“ประสานความร่วมใจรับนโยบายสู่การปฏิบัติ พัฒนาความเจริญสู่ท้องถิ่น แบบบูรณาการ

ว่าที่ร้อยโทภูมินันท์ พรชีวโชติ

ปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน

อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ

ภาพข่าวกิจกรรม

15 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนินเข้าร่วมงานเทศกาลไหว้พระนอน และการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล,รองประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมงานเทศกาลไหว้พระนอน และการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา...

14 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน เข้าร่วมประกวดอาหารพื้นบ้าน ด้วยส้มโอเป็นวัสดุหลัก ในงานเทศกาลไหว้พระนอนฯ ณ.วัดพระนอน ตำบลเสมา

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน เข้าร่วมประกวดอาหารพื้นบ้าน ด้วยส้มโอเป็นวัสดุหลัก ในงานเทศกาลไหว้พระนอนฯ ณ.วัดพระนอน ตำบลเสมา โดยได้รับ รางวัล “รองชนะเลิศ” ด้วยเมนูอาหาร “แกงคั่วส้มโอ หอยแมลงภู่” “ยำส้มโอ สาวสูงเนิน ปลากรอบ” ส่งเข้าประกวดโดยนายณัฐกาล สุวรรณ...

13 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร(ข้าวสวย) เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและพิธีบวงสรวงขอขมางานเทศกาลไหว้พระนอน พระพุทธไสยาสน์ศิลา 1,300ปี ณ วัดธรรมจักรเสมาราม(วัดพระนอน)

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วย รองประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร(ข้าวสวย) เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและพิธีบวงสรวงขอขมางานเทศกาลไหว้พระนอน พระพุทธไสยาสน์ศิลา 1,300ปี...

11 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา คุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีการเวียนเทียน รักษาศีล ปฏิบัติธรรม และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดใหญ่สูงเนิน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , ประธานสภาเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาล , ปลัดเทศบาล , หัวหน้าส่วนราขการ , เจ้าหน้าที่กองการศึกษา , ครูศูนย์เด็กและผู้ปกครอง จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา...

6 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างตลาดเช้า-ตลาดเย็น ฉีดพรมน้ำถนนเส้นวัดตะคองหลง...

6 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่1

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสูงเนิน ประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน...

6 กรกฎาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสูงเนิน ฉีดล้างท่อระบายน้ำตลาดเย็น

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสูงเนิน...

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสูงเนิน ฉีดน้ำล้างตลาดเย็น

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสูงเนิน...

5 กรกฎาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสูงเนิน ดับไฟไหม้หญ้าหลัง รร.สูงเนิน

5 กรกฎาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสูงเนิน ดับไฟไหม้หญ้าหลัง...
Viewing 15 topics - 1 through 15 (of 147 total)
Viewing 15 topics - 1 through 15 (of 147 total)

ที่อยู่: 111 หมู่ 1 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

E-mail : sungnoen.general@gmail.com (แจ้งเรื่องทั่วไป)

E-mail : sungnoen.sdm111@gmail.com (แจ้งเรื่องทุจริต)

โทรศัพท์ 0-4441-9795, 0-4441-9397, 0-4441-9930

โทรสาร 0-4441-9006

011995
Total Users : 11995
Who's Online : 0
เทศบาลตำบลสูงเนิน