เลือกหน้า

ถิ่นเดิมโคราช  พระพุทธไสยาสน์ศิลา ธรรมจักรล้ำค่า ปราสาทหินโบราณ

ส้มโอหวานรสดี  ประเพณีกินเข่าค่ำ แดนธรรมวะภูแก้ว

“มุ่งมั่นพัฒนา เปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ ก้าวล้ำนำสมัย ใส่ใจประชาชน

นายณัฐกาล สุวรรณ

นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

“ประสานความร่วมใจรับนโยบายสู่การปฏิบัติ พัฒนาความเจริญสู่ท้องถิ่น แบบบูรณาการ

ว่าที่ร้อยโทภูมินันท์ พรชีวโชติ

ปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน

อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ

ภาพข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยการวางท่อระบายน้ำซอยก๋วยเตี๋ยวลุงดำ และได้ลงพื้นที่ดูการเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างร้านเสี่ยงเฮงวัสดุก่อสร้าง ชุมชนเสริมสุขเบญจพัฒนา หมู่ 8

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมสมาชิกสภา ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยการวางท่อระบายน้ำซอยก๋วยเตี๋ยวลุงดำ และได้ลงพื้นที่ดูการเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างร้านเสี่ยงเฮงวัสดุก่อสร้าง ชุมชนเสริมสุขเบญจพัฒนา หมู่...

มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในชุมชนตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ได้ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในชุมชนตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566 ...

เข้ารับเกียรติบัตร หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue ในการให้บริการและรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน ณ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ได้มอบหมายให้ นายภุชพงศ์ ทองพันภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เข้ารับเกียรติบัตร หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue ในการให้บริการและรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน ณ...

โครงการพัฒนาศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่รพ.สูงเนิน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน...

ศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสูงเนิน เข้าศึกษาดูงานที่ “โครงการชั่งหัวมัน ตามรอยพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี” อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 8 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน นำคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสูงเนิน เข้าศึกษาดูงานที่ "โครงการชั่งหัวมัน ตามรอยพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี" อำเภอท่ายาง...

ศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสูงเนิน เข้าดูงานที่”ไร่เพชรมาลัยกุล อำเภอหนองหญ้าปล้อง ” และ “ศูนย์เรียนรู้บ้านน้ำทรัพย์ อำเภอแก่งกระจาน” ณ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 7 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พาคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสูงเนิน เข้าดูงานที่"ไร่เพชรมาลัยกุล อำเภอหนองหญ้าปล้อง " และ "ศูนย์เรียนรู้บ้านน้ำทรัพย์ อำเภอแก่งกระจาน" ณ...

ศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสูงเนิน เข้าดูงานที่ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่ เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพรชบุรี ในเรื่อง “การบริหารงานของวิสาหกิจชุมชน”

วันที่ 6 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พาคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสูงเนิน เข้าดูงานที่ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่ เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพรชบุรี ในเรื่อง...

เทศบาลตำบลสูงเนิน กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการ “พัฒนาองค์กรชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสูงเนิน เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสูงเนิน

วันที่ 5 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการ “พัฒนาองค์กรชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสูงเนิน เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยจัดอบรมให้ความรู้...

มอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุในชุมชนแสงธรรมลำตะคอง ชุมชนญาติเจริญ กม.2 ชุมชนเบญจวดีร่วมใจ ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ ชุมชนเสริมเบญจพัฒนา ที่ได้รับแว่นแก้ไขปัญหาสายตาตามโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหามองเห็นไม่ชัด ในกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสูงเนิน ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 1 กันยายน  2566 นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เดินทางไปมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุในชุมชนแสงธรรมลำตะคอง ชุมชนญาติเจริญ กม.2 ชุมชนเบญจวดีร่วมใจ ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ ชุมชนเสริมเบญจพัฒนา...

มอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุในชุมชนแสงธรรมลำตะคอง ชุมชนบูรพาสามัคคี ชุมชนประตูน้ำกลางบ้านร่วมใจ ชุมชนบ้านหันสามัคคี ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา และชุมชนบ้านเหล่าโนนค่า-ออมสินพัฒนา

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เดินทางไปมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุในชุมชนแสงธรรมลำตะคอง ชุมชนบูรพาสามัคคี ชุมชนประตูน้ำกลางบ้านร่วมใจ ชุมชนบ้านหันสามัคคี ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา และชุมชนบ้านเหล่าโนนค่า-ออมสินพัฒนา...
กำลังดู 15 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 313,226)
กำลังดู 15 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 313,226)

ที่อยู่: 111 หมู่ 1 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

E-mail : sungnoen.general@gmail.com (แจ้งเรื่องทั่วไป)

E-mail : sungnoen.sdm111@gmail.com (แจ้งเรื่องทุจริต)

โทรศัพท์ 0-4441-9795, 0-4441-9397, 0-4441-9930

โทรสาร 0-4441-9006

026850
Total Users : 26850
Who's Online : 1
เทศบาลตำบลสูงเนิน