เลือกหน้า
วันที่ 30 ตุลาคม 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดใหญ่สูงเนิน
เทศบาลตำบลสูงเนิน