เลือกหน้า
วันที่ 26 ตุลาคม 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน จัดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยมี นายอนุชา สร้อยเป้า และนางปัทมา พลตื้อ วิทยากรจากโรงพยาบาลสูงเนิน ร่วมถ่ายทอดความรู้ และแนะนำการจัดทำแผนสุขภาพ
วันที่ 26 ตุลาคม 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน จัดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยมี นายอนุชา สร้อยเป้า และนางปัทมา พลตื้อ วิทยากรจากโรงพยาบาลสูงเนิน ร่วมถ่ายทอดความรู้ และแนะนำการจัดทำแผนสุขภาพ
เทศบาลตำบลสูงเนิน