เลือกหน้า

📢 ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน

ตามที่ได้มีการตรวจพบว่าพนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน ติดเชื้อโควิด – 19 จำนวน 5 ราย นั้น เทศบาลตำบลสูงเนินได้มีมาตรการในการควบคุมโรค เพื่อระงับ ยับยั้งไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ดังนี้    ...

📢 ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน ตามที่ได้มีการตรวจพบว่าพนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน ติดเชื้อโควิด – 19 จำนวน

ตามที่ได้มีการตรวจพบว่าพนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน ติดเชื้อโควิด – 19 จำนวน 5 ราย นั้น เทศบาลตำบลสูงเนินได้มีมาตรการในการควบคุมโรค เพื่อระงับ ยับยั้งไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ดังนี้    ...
เทศบาลตำบลสูงเนิน