Select Page
เทศบาลตำบลสูงเนิน
นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี,
สมาชิกสภาเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
? ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมชุมชนบ้านเหล่า หมู่ 4 เนื่องจากมีฝนตกหนัก พร้อมพูดคุยร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่4 (ผญ.แขก)
และ ชาวชุมชนบ้านเหล่า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น
และได้วางแผนหาแนวทางป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวชุมชนบ้านเหล่าต่อไป
#ด้วยความห่วงใยเทศบาลตำบลสูงเนิน ❤️
เทศบาลตำบลสูงเนิน