เลือกหน้า

วันที่ 20 ธันวาคม 2565
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน ได้ลงพื้นที่ไปมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 และโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน

 

เทศบาลตำบลสูงเนิน