เลือกหน้า

วันที่ 13 ตุลาคม 2565
เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และ พนักงานเทศบาล
🔶 ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอสูงเนิน
เทศบาลตำบลสูงเนิน