Select Page
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล
? ได้ลงพื้นที่สำรวจถนนซอย “แดงปลานา” ชุมชนบ้านญาติเจริญ กม.2 เส้นทางไปหลังโรงพยาบาลสูงเนิน
? เพื่อหาวิธีและแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังของพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาระหว่างเส้นทางสายนี้จะได้บรรเทาทุกข์ในช่วงฤดูฝนที่กำลังตกหนักอยู่ในขณะนี้
ด้วยรักและห่วงใยและใส่ใจ..จากเทศบาลตำบลสูงเนิน

เทศบาลตำบลสูงเนิน