เลือกหน้า

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

พสกนิกรชาวสูงเนิน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดใหญ่สูงเนิน และบริเวณลานเทศบาลตำบลสูงเนิน

 

เทศบาลตำบลสูงเนิน