เลือกหน้า

ประชาสัมพันธ์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน 

?เรื่องขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ ประจำปี 2564

? ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยแบ่งเวลาในการดับกระแสไฟฟ้าดังนี้
? บริเวณตลาดเก่าสูงเนิน
เวลา 09.30-11.00 (โดยประมาณ)
? บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อสูงเนิน
เวลา 11.00-12.30 (โดยประมาณ)
? บริเวณก่อนถึงสะพานชุมชนสว่างแสงธรรม
เวลา 13.30-15.00 (โดยประมาณ)
? บริเวณชุมชนตะคลองหลง
เวลา 15.00-16.30 (โดยประมาณ)
** หากท่านใดประสงค์ที่จะเดินเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการของท่าน ในช่วงเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงาน **
                                                                       ? โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน ทราบด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนเข้าระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เทศบาลตำบลสูงเนิน