เลือกหน้า

ขอเชิญ ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเช้าเท่านั้น! ทำการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK “อีกครั้ง”

?ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โดมหน้าเทศบาล ?
? เพียงแค่นำบัตรประชาชนชนมา ตรวจฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ?
#9โมงเช้า เวลาเดิมเพิ่มเติมคืออีกรอบ
✌️

เทศบาลตำบลสูงเนิน