เลือกหน้า


เนื่องจากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เทศบาลตำบลสูงเนิน จะทำการตรวจ ATK ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

? ถ้าผลตรวจ ATK พบผู้ติดเชื้อ น้อยกว่า 10% วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 จะเปิดให้จำหน่ายสินค้าได้ตามปกติ

แต่หากผลตรวจ ATK พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 10% ต้องปิดตลาด 14 วัน ?

#ด้วยความห่วงใยจากครอบครัวเทศบาลตำบลสูงเนิน

#การ์ดอย่าตก #ใส่แมส #อยู่ห่าง #ล้างมือ

#เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

เทศบาลตำบลสูงเนิน