Select Page
วันที่ 13 กันยายน 2564
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,
พนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ, ทีมเจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่จาก รพ.มทส
? ได้จัดการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK ภายใต้ โครงการตลาดปลอดเชื้อ – ร้านค้าปลอดภัย
ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร, ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน (โดมเทศบาล)
?เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร และ ร้านค้า
?มีผู้ประกอบการร้านอาหาร, ร้านค้า มากกว่า 50 ร้าน เข้ารับการตรวจ จำนวนผู้เข้าตรวจ 191 คน ผลตรวจเป็นลบทั้งหมด ??
เทศบาลตำบลสูงเนิน