เลือกหน้า

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการพร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานราชการ ร่วมรณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ณ เทศบาลตำบลสูงเนิน

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการพร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานราชการ ร่วมรณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ณ...

วันที่ 7 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ประธานสภาเทศบาล,รองประธานสภาเทศบาล ,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยมีคุณเทืองทิพย์ ลีลาเจริญพร เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสูงเนิน เป็นวิทยากรในการบรรยาย และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 7 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ประธานสภาเทศบาล,รองประธานสภาเทศบาล...

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการ “ อาหารปลอดภัย สะอาด ตลาดสดน่าซื้อ” ประจำปีงบประมาณ 2566

ฉบับที่ 52 เดือน มีนาคม...

O20ประชาสัมพันธ์ร่างประกวดราคาโครงการซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ แรงม้าไม่น้อยกว่า ๔๗.๖๐ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กรณีรับฟังคำวิจารณ์

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบฯ...
เทศบาลตำบลสูงเนิน