เลือกหน้า

O20ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนมิตรสัมพันธ์ 6 ชุมชนญาติเจริญ กม.2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.59-026โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รวมไฟล์ราคากลาง...

ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนทางรถไฟเล็ก (ช่วงจากทางแยกถนนมิตรสัมพันธ์7 ถึงถนนยุทธศาสตร์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุป  

ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวคลองไส้ไก่หลังบ้านพักตำรวจตามแนวคลอง ชุมชนโนนค่า-ออมสินสามัคคี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ilovepdf_merged  

?ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000 ซีซี หรือ 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์โครงการ-2...

?ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000 ซีซี หรือ 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง-2...
เทศบาลตำบลสูงเนิน