เลือกหน้า
วันที่ 11 เมษายน 2565 จุดบริการประชาชนของเทศบาลตำบลสูงเนินบริเวณปากทางเข้าสูงเนินเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ (7 วันอันตราย)

วันที่ 11 เมษายน 2565 จุดบริการประชาชนของเทศบาลตำบลสูงเนินบริเวณปากทางเข้าสูงเนินเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ (7 วันอันตราย)

11 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายกณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ได้มาให้การต้อนรับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอสูงเนิน...
วันที่ 9 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีย์ ประจำปี 2565

วันที่ 9 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีย์ ประจำปี 2565

วันที่ 9 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีย์ ประจำปี 2565 โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล,รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล...
7 มีนาคม 2565 บริการแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้เดินทางไป – กลับบ้าน ในช่วงเทศกาล “วันหยุดสงกรานต์” (7 วันอันตราย)

7 มีนาคม 2565 บริการแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้เดินทางไป – กลับบ้าน ในช่วงเทศกาล “วันหยุดสงกรานต์” (7 วันอันตราย)

วันที่ 7 มีนาคม 2565  ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการทำความสะอาดและปรับปรุงบริเวณสถานที่ๆจะให้บริการแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้เดินทางไป – กลับบ้าน ในช่วงเทศกาล “วันหยุดสงกรานต์” (7 วันอันตราย)...
วันที่ 16 มีนาคม 2565 จัดฝึกซ้อมแผนรับรองอุบัติภัยทางถนน ประจำปี 2565

วันที่ 16 มีนาคม 2565 จัดฝึกซ้อมแผนรับรองอุบัติภัยทางถนน ประจำปี 2565

16 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , รองประธานสภา,สมาชิกสภาเทศบาล,ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาล ทีมงานป้องกันเทศบาลตำบลสูงเนิน   ร่วมกับ อำเภอสูงเนิน ,...
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วม ซอยก๋วยเตี๋ยวลุงดำ และได้มอบเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วม ซอยก๋วยเตี๋ยวลุงดำ และได้มอบเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายกณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินและสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วม ซอยก๋วยเตี๋ยวลุงดำ และได้มอบเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น...
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม  เทศบาลตำบลสูงเนิน ผู้บริหารมอบนโยบายการปฏิบัติงานราชการ แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม...
เทศบาลตำบลสูงเนิน