เลือกหน้า
📢📢📢📢ประชาสัมพันธ์จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ขอเลื่อนการหยุดจ่ายน้ำประปา จากเดิมวันพุธที่ 25 ตุลาคม
2566 ออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566
กปภ.สาขาสีคิ้ว ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง และขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ทำการสำรองน้ำประปาไว้ใช้ให้เพียงพอในวันดังกล่าว
💧ประกาศหยุดจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสีคิ้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว จะทำการดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปฏิบัติงานเพิ่มขนาดหม้อแปลง และเชื่อมระบบเดิมเข้าด้วยกัน บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำประปาจะไม่ไหล
พื้นที่จำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาสีคิ้ว ทั้งหมด ได้แก่
อ.สีคิ้ว
อ.สูงเนิน
อ.ขามทะเลสอ
อ.เมืองนครราชสีมา
ขอให้ผู้ใช้น้ำทำการสำรองประปาไว้ใช้ให้เพียงพอ กปภ.สาขาสีคิ้ว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
เทศบาลตำบลสูงเนิน