เลือกหน้า

ประชาสัมพันธ์

🚨ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A กำลังระบาดในตอนนี้
⛈อากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกแบบนี้ ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลสูงเนิน
แนะนำให้ทุกท่านดูแลตนเอง
โรคไข้หวัดใหญ่มียาต้านไวรัส และวัคซีนป้องกัน แต่ไม่สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันโรคโควิด-19ได้
ไข้หวัดใหญ่สามารถหายเองภายใน 1-2 สัปดาห์ โดยช่วงที่มีไข้สามารถรับประทานยาลดไข้ เช่น พาราเซตตามอล เช็ดตัวบ่อยๆ พักผ่อนมากๆ ดื่มน้ำสะอาดหรือจิบน้ำอุ่น และรับประทานยาลดอาการต่างๆ เช่น ยาแก้ไอ ยาลดน้ำมูก เป็นต้น เด็กไม่ควรรับประทานยาลดไข้ชนิดแอสไพริน เพราะอาจเกิดอาการตับวายและสมองอักเสบ ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี ผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ผู้พิการทางสมอง ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ผู้ที่มีผู้คุ้มกันบกพร่อง และผู้ที่เป็นโรคอ้วน หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย การอยู่ในสถานที่แออัด ล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่ สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการสัมผัสเชื้อโรค ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ
………………………………………………………………………
อากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกแบบนี้ แนะนำให้ทุกท่านดูแลตนเอง ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลสูงเนิน
โรค RSV เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ อาการคล้ายหวัดแต่อันตรายมากกว่า โดยเฉพาะเด็กเล็ก ติดต่อกันด้วยการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ โดยไวรัส เข้าสู่ร่างกายผ่านทางตา จมูก ปาก หรือสัมผัสเชื้อ โดยตรงจากการจับมือ แพร่กระจายได้ง่ายผ่าน การไอ จาม
กลุ่มเสี่ยง
พบได้ในทุกกลุ่มอายุ แต่อาการจะรุนแรง ในเด็กเล็ก เด็กที่คลอดก่อนกำหนด และผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ หรือผู้มีปัญหา เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติ
อาการของโรค RSV
ไข้สูง ซึมลง ไอมากและเสมหะมาก หายใจลำบาก หอบเหนื่อย ตัวเขียว
การป้องกัน
ล้างมือ สวมหน้ากาก ล้างของใช้ ของเล่นให้สะอาด หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา
โปรโมทโพสต์
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์
เทศบาลตำบลสูงเนิน