เลือกหน้า
วันที่ 23 สิงหาคม 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายณัฐกาล สุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี นายวิพัฒน์ ทักษิณ ปลัดอำเภอสูงเนิน ,ร้อยตำรวตโทสมบัติ อัคเสริญ สว.(ป) สภ.สูงเนิน และนายประดับ ฉัตรสูงเนิน ผอ.รพ.สต.นาใหญ่ เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน
เทศบาลตำบลสูงเนิน