เลือกหน้า
นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลตำบลสูงเนิน