เลือกหน้า
วันที่ 9 สิงหาคม 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ร่วมพิธีทำวัตรสามีจิกรรมพระเถระอำเภอสูงเนิน ณ วัดใหญ่สูงเนิน
เทศบาลตำบลสูงเนิน