เลือกหน้า
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ออกชี้แจงการจัดตั้งชุมชนและหลักเกณฑ์การเลือกคณะกรรมการชุมชน การรวมเขตชุมชนเพื่อการเลือกกรรมการชุมชน ชุมชมแสงไทย-ประปาพัฒนา ณ บริเวณศาลาประชาคมชุมชน แสงไทย-ประปาพัฒนา
เทศบาลตำบลสูงเนิน