เลือกหน้า
วันที่ 26 มิถุนายน 2566
นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันฉลองพระชนมายุครบ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดใหญ่สูงเนิน
เทศบาลตำบลสูงเนิน