เลือกหน้า

วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖
นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน
ร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทยการกุศล งานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
(องค์ประจำอำเภอสูงเนิน) ในโอกาสสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ ๕๕๕ ปี ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน
เทศบาลตำบลสูงเนิน