เลือกหน้า

เทศบาลตำบลสูงเนิน

นำโดยนายกณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินและสมาชิกสภาเทศบาล

ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วม ซอยก๋วยเตี๋ยวลุงดำ
และได้มอบเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้กับพี่น้องชุมชนเบญจมิตรใต้ในปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนในซอย
และพร้อมรับฟังปัญหาเพื่อนำมาแก้ไขต่อไป

 

 

เทศบาลตำบลสูงเนิน