เลือกหน้า

📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แอปพลิเคชั่น “THAI DISASTER ALERT” ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart phone) เพื่อรับข่าวสารแจ้งเตือนภัย

? ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แอปพลิเคชั่น “THAI DISASTER ALERT” ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart phone) เพื่อรับข่าวสารแจ้งเตือนภัย สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.koratdla.go.th app  ...
เทศบาลตำบลสูงเนิน