เลือกหน้า

📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสูงเนิน ขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ ประจำปี 2565 (10 เมษายน 2565)

ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสูงเนิน ขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ ประจำปี 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 ...

📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสูงเนิน ขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสูงเนิน ขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ...
เทศบาลตำบลสูงเนิน