เลือกหน้า

📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการลงพื้นที่ฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้าตาม “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2565 ชุมชนสว่างแสงธรรม

ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่อง กำหนดการลงพื้นที่ฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้าตาม “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีงบประมาณ 2565 ชุมชน ประตูน้ำรุ่งเรือง ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น....

📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการลงพื้นที่ฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้าตาม “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2565 ชุมชนประตูน้ำรุ่งเรือง

ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่อง กำหนดการลงพื้นที่ฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้าตาม “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีงบประมาณ 2565 ชุมชน ประตูน้ำรุ่งเรือง ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น....

📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการลงพื้นที่ฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้าตาม “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2565 ชุมชนบ้านหันสามัคคี

ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่อง กำหนดการลงพื้นที่ฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้าตาม “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีงบประมาณ 2565 ชุมชน บ้านหันสามัคคี ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น....

📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสูงเนิน ขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ ประจำปี 2565 (10 เมษายน 2565)

ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสูงเนิน ขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ ประจำปี 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 ...

📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสูงเนิน ขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสูงเนิน ขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ...
เทศบาลตำบลสูงเนิน