Select Page
เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล มอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวผู้มีความเสี่ยงโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ด้วยความห่วงใยจากครอบครัวเทศบาลตำบลสูงเนิน
เทศบาลตำบลสูงเนิน