เลือกหน้า

วันที่ 24 มกราคม 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน รองนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสูงเนิน

 

 
เทศบาลตำบลสูงเนิน