เลือกหน้า

วันที่ 23 มกราคม 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินมอบหมายให้ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน ได้ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในชุมชนตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน

 

 
เทศบาลตำบลสูงเนิน