เลือกหน้า

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้เดินทางไปมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 และโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน

 

เทศบาลตำบลสูงเนิน