เลือกหน้า

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลตำบลสูงเนิน
นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมฯ เทศบาลตำบลสูงเนิน
เทศบาลตำบลสูงเนิน