Select Page
5 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,ปลัดเทศบาลเทศบาลและผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่
🔸 ได้ลงพื้นที่กำกับติดตามและดูแลเจ้าหน้าที่ตรวจรับงาน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสูงเนิน” และได้ลงพื้นที่ร่วมกับปลัดอาวุโส ไปทำการสำรวจและแก้ไขปัญหาร่องระบายน้ำอุดตันในซอย “แม่อั้งฮุ้ง”
ด้วยรักและห่วงใยและใส่ใจ..จากเทศบาลตำบลสูงเนิน

เทศบาลตำบลสูงเนิน