Select Page

วันที่ 25 มิถุนายน 2565
เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับอำเภอสูงเนินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง11ตำบล
🔹 ร่วมต้อนรับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้​ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมคณะ เยี่ยมชมงานประเพณี “กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน” ครั้งที่ 26 กิจกรรมภายในซุ้มของเทศบาลตำบลสูงเนิน
มีการจัดนิทรรศการผ้าเงี่ยงนางดำ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าเงี่ยงนางดำ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที
เทศบาลตำบลสูงเนิน
โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีเมืองสูงเนิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ, การนั่งโตก, กินเข่าค่ำ การแสดงแสง สี เสียง ชุดศรีจนาศะ ณ โบราณสถานปราสาทเมืองแขก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัด​นครราชสีมา
เทศบาลตำบลสูงเนิน