Select Page

วันนี้ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , ประธานสภาเทศบาล , รองประธานสภาเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาล , ปลัดเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล
🔸 ร่วมต้อนรับ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโคราชสังคมไร้เงินสด (Korat Cashless Society) จังหวัดนครราชสีมา จับมือ มทส.และคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดนครราชสีมา (คบจ.) จัดมหกรรมโคราชสังคมไร้เงินสด (Korat Cashless Society)
ก้าวสู่เมืองแห่งการทำธุรกรรมออนไลน์ ลดการใช้เงินสด เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดเพิ่มขึ้น
🔹 รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจดิจิทัลของจังหวัดนครราชสีมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมงาน ครั้งที่ 2 ที่ ตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเนิน (ตลาดเย็น)
เทศบาลตำบลสูงเนิน