Select Page

📣 ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน

เรื่อง ปิดการจราจรทางรถไฟ จุดตัดที่ 6 (หน้าศาลเจ้าสูงเนิน)

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565

🔺 ขออภัยในความไม่สะดวก 🔺

_____________________________________________________________________________________________________

เทศบาลตำบลสูงเนิน