Select Page

ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน

เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสูงเนิน ขอดับกระแสไฟฟ้า

เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ ประจำปี 2565

? ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 ?

_____________________________________________________________________________________________________

 

เทศบาลตำบลสูงเนิน