เลือกหน้า

ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน

เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสูงเนิน ขอดับกระแสไฟฟ้า

เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ ประจำปี 2565

? ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ?

_____________________________________________________________________________________________________

 

เทศบาลตำบลสูงเนิน