เลือกหน้า

?? ประกาศ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน
วันที่ 1 เมษยน 2565 เทศบาลตำบลสูงเนินได้ทำการตรวจคัดกรอง Covid-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับ ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเช้าและตลาดเย็น จำนวน 300 ราย
? ผู้พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 56 ราย ?

เทศบาลตำบลสูงเนิน “จึงขอปิดตลาดเช้าเป็นเวลา 1 วัน ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565” เพื่อดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อล้างตลาดเช้า
และจะเปิดให้จำหน่ายสินค้าได้ ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

? ด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีจากครอบครัวเทศบาลตำบลสูงเนิน
#การ์ดอย่าตก #ใส่แมส #อยู่ห่าง #ล้างมือค่ะ
#เทศบาลตำบลสูงเนิน

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

277441666_274802241507951_7624678771061001505_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลสูงเนิน