เลือกหน้า

? ประชาสัมพันธ์ จากศูนย์ข้อมูล COVID-19

เรื่อง ศบค. ปรับระดับ พื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณจักร และ

เรื่อง ปรับมาตรการป้องกันโควิดตามระดับพื้นที่สถานการณ์

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เริ่ม วันที่ 1 เมษายน 2565

1-2-1

 

 

 

เทศบาลตำบลสูงเนิน