เลือกหน้า

วันที่ 13 เมษายน 2566

เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสูงเนิน โดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยรองประธานสภาเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล ,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของเทศบาลตำบลสูงเนิน เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 และร่วมกิจกรรมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธ แห่นางสงกรานต์

เทศบาลตำบลสูงเนิน