เลือกหน้า

วันที่ 13 เมษายน 2566

เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล,รองประธานสภาเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล ,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาล และประชาชน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมีนายกฤษณธร เลิศสำโรง นายอำเภอสูงเนิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุดีเด่น และร่วมกิจกรรมกินเข่าค่ำพาแลง ณ เทศบาลตำบลสูงเนิน

            

เทศบาลตำบลสูงเนิน