เลือกหน้า

เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ร่วมงานกินเข่าค่ำ 10,11,12 มีนาคม 2566 โดยร่วมงานจัดบูธ ผ้าเงี่ยงนางดำ

งานประเพณี กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน การแสดงจินตภาพประกอบแสง สี เสียง ศรีจนาศะปุระ ชุด “นิรมิตกรรมเหนือลำตะคอง” การจำหน่ายสินค้า OTOP และ การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมงานประเพณี “กิน เข่า ค่ำ” ได้ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2566 บริเวณ ปราสาทเมืองแขก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ส่วนงาน ดนตรี รอบนอก ออแกไนซ์รับผิดชอบ เริ่ม 8-12 อาหาร ส่วนตัวปราสาท 8-9 เป็นการซ้อมใหญ่ และมีพิธีบวงสรวง 8 มีนาคม 2566 ช่วงเช้า

การจัดงานประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมของทุกปี และจากคำขวัญของเมืองสูงเนิน “ถิ่นเดิมโคราช พระพุทธไสยาสน์ศิลา ธรรมจักรล้ำค่า ปราสาทหินโบราณ ส้มโอหวาน รสดี ประเพณีกินเข่าค่ำ แดนธรรมวะภูแก้ว” อันเป็นจุดเริ่มต้น เป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวอำเภอสูงเนิน ที่จัดงานนี้ขึ้นมา

 

เทศบาลตำบลสูงเนิน